جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گفتگوهای موثر در فروش

گفتگوهای موثر در فروش

با خریداران همکاری کنید و از هر گفتگویی بهره ببرید

سیستم پنج مرحله ای مزیت برای مشتری

1)انتظار

این مرحله آمادگی ، تحقیق و تحلیل است

2) آغاز

درنخستین تماس پنج کار را انجام دهید (( سلام و احوال پرسی ، توضیحاتی بدهید ، سوالاتی بپرسید ، گوش هایتان را تیز کنید و متمرکز شوید ))

3)بررسی

در حین گفتگو ، مشکلات ، فرصت ها ، خواسته ها و نیازهای مشتری را محک بزنید.

4)تسهیل

با مشتریان خود همکاری کنید . راه حلی برای مشکلات آنان در نظر بگیرید

5)تحکیم

تعهدی رسمی از خریدار بگیرید.

آمادگی، تعیین هدف ، موفقیت

برنامه ی ((آمادگی،تعیین،هدف،موفقیت)) چهار گام دارد :

1)آماده شوید

پیشاپیش تدارک ببینید تا بهترین اهداف را برای ترسیم کنید

2)هدفتان را مشخص کنید

هدفتان را انتخاب و مسیری برای آن ترسیم کنید

3)برای موفقیت اقدام کنید

از مرحله ی برنامه ریزی به مرحله ی عمل بروید

4)جشن بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید