جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چرا مدیران بزرگ همه را باهوش تر می کنند؟

چرا مدیران بزرگ همه را باهوش تر می کنند؟

مدیران می توانند ظرفیت پیروان خود را ارتقا داده و استعداد افراد را تقویت کرده یا می توانند تضعیف کننده باشند .

تقویت کنندگان تلاش و انرزی بیشتری از کارمندان خود بدست می آورند .

تقویت کنندگان و تضعیف کنندگان ممکن است ارزش یکسانی برای مشتری قائل باشند و یا هر دو آنها درک بالایی از

 چالش ها و تصمیمات و مالکیت سازمان هایشان با هم,استعداد,کسب و کار داشته باشند .اما در روش پرداختن به تفکر

متفاوت هستند.

فرد تقویت کننده به عنوان “آهن ربای استعداد”:

آهن ربای استعداد در رشد مردم و آمادگی آنها برای وظایف بزرگ تر یا حتی مشاغل بعدی به آنها کمک می کنند.

رویکرد آهنربای استعداد:

همه جا به دنبال استعداد باشید.

استعداد ذاتی افراد را کشف کنید .

نهایت استفاده را از افراد خود ببرید .

افراد مانع را از میان بردارید .

تقویت کننده در نقش” آزادی بخشی”:

تقویت کننده در نقش آزادی بخش در میان خطاها چرخه سریع یادگیری ایجاد می کند .

تقویت کننده در نقش “چالش گر”:

آنها تلاش می کنند وظایف و فرصت هایی را پیدا کنند که افراد برای دستیابی به آنها مجبور به تلاش باشند.

سه اقدام رفتار آنها را هدایت می کند .

1-آنها فرصت می کارند .افرادی را برای کشف فرصت ها با هم مرتبط می کنند.

2-آنها چالش طرح می کنند .کارکنان را تشویق می کنند که مطالب جدیدییاد بگیرند .

3-آنها باور ایجاد می کنند .تقویت کنندگان در کارکنان باور ایجاد می کنند که می توانند خودشان را ارتقا دهند.

تقویت کننده در نقش “بحث ساز”:

آنها با پر و بال دادن به مباحثات یعنی  حضور تعداد زیاد نظر دهندگان و اجازه دادن به افراد بیشتر برای مشارکت در

تقویت می کنند.,اتخاذ تصمیم نهایی 

تقویت کننده در نقش “سرمایه گذار”:

تقویت کنندگانی که به عنوان سرمایه گذار عمل می کنند  . به دیگران مسئولیت می دهند و فرصت های رشد را در

اختیار آنها می دهند .

1-روی بی نهایت ها کار کنید.

نقطه ضعف بزرگ خود را برطرف کنید و بر قدرت برجسته خود تکیه کنید و آنها را بهتر انجام دهید .

2-کار خود را با فرضیات آغاز کنید .

فرضیه اصلی تقویت کنندگان یعنی”مردم باهوش هستند و درک می کنند “را تمرین کنید سپس این باور حقانیت خود را

 اثبات می کند .

3-به خودتان 30 روز مهلت دهید .

رویکرد 30 روزه را تمرین کنید .به صورت آهسته اما مطمئن لایه هایی به صلاحیت های اصلی خود اضافه کنید .

درباره نویسنده :

به عنوان رئیس گروه وایزمن فعالیت می کند .,یکی از مدیران اسبق شرکت اوراکل ,لیز وایزمن

وایزمن یک گروه مشاوره ای است که گرگ مک کئان یکی از شرکای آن است .

دیدگاهتان را بنویسید