جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروشندگان چالش ساز بیشتر می فروشند!

فروشندگان چالش ساز بیشتر می فروشند!

بر خلاف تصورات رایج، چالش سازها که با ارائه دیدگاه به خریدار او را از گوشه امن بیرون می کشند، نتایجی بهتر از سایر فروشندگان کسب می کنند.

در این مقاله ابتدا کمک می کنیم شخصیت فروشندگی خود را بشناسید و سپس توضیح می دهیم چرا مهم است که مشتری را آموزش دهید، پیامتان را برای او اختصاصی کنید و او را به چالش بکشید. این مقاله را بخوانید تا به یک فروشنده چالشی تبدیل شوید!

چه  نوع فروشنده ای هستید ؟

همه ی فروشندگان به پنج گروه دسته بندی میشوند :

1)سخت کوش ها

با خریداران بیشتری ملاقات می کنند و بیش از سایر فروشندگان پیشنهادهای فروش ارسال می کنند.

 2)ارتباط سازان

از نظر آنان روابط قوی از همه چیز مهم تر است

 3)خودمحورها

در کار مدیران فروش دخالت می کنند، اما از آنجا که موثر هستند، شغلشان را از دست نمی دهند.

4)حل کنندگان مشکل

هیچ چیز بیش از خوشحال کردن خریدار برایشان مهم نیست.

 5)چالش سازان

چالش سازها مذاکره کنندگان فوق العاده ای هستند و خریداران را مجبور می کنند متفاوت بیندیشند.

فروش راه حل : سعی میکنند محصولاتی تولید کنند که در جهت رفع نیازهای مشتری باشد ، و این کار را از نظرسنجی میان مردم متوجه میشوند

چالش سازان جدید :

  1. میتوانند در تعامل با مشتری چیزهای جدید به مشتری یاد دهند .
  2. می توانند خدمات را اختصاصی کنند
  3. می توانند کنترل فروش را در دست بگیرند

آموزش مشتریان

خریداران نمی خواهند آموزش دهند، دوست دارند آموزش ببینند. این کار خریداران را به چالش می کشد و به  آن ها کمک می کند با استفاده از محصول یا خدمت فروشنده عملکرد بهتری داشته باشند. این موضوع بیشترین اهمیت را برای فروشنده دارد.

برای آموزش تجاری از چهار روش استفاده کنید

1)توجه مشتری را به نقاط قوت خود جلب کنید

2)فرضیات خریداران را به چالش بکشید

3)اقدامش را تسریع کنید

4)خریداران را ارزیابی کنید

دیدگاهتان را بنویسید