جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جلسه طوفان ذهنی را به کار گیرید

جلسه طوفان ذهنی را به کار گیرید

طوفان ذهنی یکی از مهم ترین ابزارهای مدیر هر سازمان برای حل مشکلات، غلبه بر موانع، دستیابی به اهداف کاری و ایجاد تیمی قدرتمند از افراد بسیار متعهد است. آزاد سازی خلاقیت و ایجاد انگیزه همه افراد در هر سازمانی هدف طوفان ذهنی که می توان از نتیج آن شگفت زده شد. برای پیشرفت در کسب و کار خود از طوفان ذهنی استفاده کنید.

یک تمرین طوفان ذهنی

شرکت آی. بی. ام سمینارهای حل مشکل و تصمیم گیری را در سراسر کشور برگزار کرد. یکی از تمرین های این برنامه  یک روزه آموزش فرآیند ذهنی بود. شش یا هفت نفر از شرکت کنندگان که با رتبه و عنوان شغلی یکسانی بودند پشت یک میز گرد می نشستند.  

آن ها باید هر ایده ایی که به ذهنشان می رسید را برای حل مشکل خاص ارائه می دادند. مشکل یک کارخانه آجرسازی بود که هزاران آجر را بیش از نیاز تولید کرده بود و نمی توانست آن ها را در بازار فعلی بفروشد کارخانه به دنبال روش های مختلفی برای استفاده از آجرها به منظوری غیر از دیوارسازی بود. شرکت کنندگان۲۰ دقیقه وقت داشتن تا بیشترین تعداد ایده ممکن را ارائه دهند. همه گروه ها مشغول رقابت با یکدیگر بودند.

یک نفر در هر میز وظیفه نوشتن ایده ها را بر عهده داشت. افراد بعضی از میزها فقط مدیران یا مسئولان اجرایی بودند. سایر میزها نیز افراد تکنیکی تشکیل شده بود. یک میز از هفت منشی که همه خانم بودند تشکیل شده بود.

کمیت در برابر کیفیت

حداکثر تعداد پاسخ هر میز در این تمرین طوفان ذهنی ۷۰ تا ۸۰ ایده بود. اما در این سمینار خاص، میزی که متعلق به منشی ها بود بیش از ۲۰۰ ایده برای حل مشکل اضافه تولید آجر ارائه کرد. تعداد ایده های مطرح شده توسط آن ها  آن قدر زیاد بود که سه نفر از هفت نفر مسئول نوشتن آن ها شده بودند. آن ها بسیار خلاق تر از میز رؤسا یا سایر مدیران ظاهر شدند.

نکته اینجاست که هرگز نباید توان خلاقیت کارمندان را دست کم بگیرید. گاهی، فردی ایده یا دیدگاهی دارد که می تواند مسیر کسب و کارتان را تغییر دهد، به شرطی که از ظرفیت خلاقانه او بهره ببرید.

هفت بخش فرایند طوفان ذهنی

  1. گروهی با اندازه ای بهینه انتخاب کنید. اندازه گروه ایده آل برای طوفان ذهنی چهار تا هفت نفر است. در گروه های کمتر از چهار و بیشتر از هفت نفر یا ایده های کافی ارائه نمی شود یا فرصت حداکثر همکاری برای هر شخص وجود ندارد.
  2. یک رهبر و یک نگارنده برای هر میز انتخاب کنید. وظیفه رهبر این است که جلسه را هدایت کرده و اطمینان یابد که همه فرصت همکاری دارند. وظیفه نگارنده ثبت ایده ها به محض مطرح شدن است.
  3. بازه زمانی مشخصی برای جلسه طوفان ذهنی مشخص کنید. زمان بین ۱۵تا ۴۵ دقیقه پیشنهاد می شود. جلسه را به موقع آغاز کرده و به پایان ببرید. وقتی افراد بازه زمانی مشخصی دارند، سریع تر تمرکز کرده و ایده های بهتری و بیشتری را مطرح می کنند.
  4. مشکل یا سؤال خاصی را مطرح کنید که نیازمند پاسخ عملی است. «چگونه می توانیم دفعات پاسخ مشتری را افزایش دهیم؟» بسیار بهتر از «چگونه می توانیم مشتریان را خوشحال تر کنیم؟» است. هرچه سؤال دقیق تر باشد، پاسخ ها ارزشمندتر خواهد بود.
  5. به جای کیفیت ایده ها بر کمیت آن ها تمرکز کنید. تولید بیشترین تعداد ایده ممکن به سریع ترین شکل در بازه زمانی جلسه را به یک بازی یا مسابقه تبدیل کنید.
  6. همه قضاوت ها را به تعویق اندازید. فقط بر خلق ایده تمرکز کنید، همین. ایده های بکر، خوش اخلاقی و تفکر متفاوت را تشویق کنید. ایده های دیگران را بسط داده و مطالبی را به آن ها اضافه نکنید. اگر شرکت کنندگان در طول جلسه خندان و خوشحال نیستند، چیزی سر جایش نیست.
  7. اطمینان می دهد که در «به حق» بودن یا ارزش دادن به یک ایده نسبت به ایده دیگر هیچ فردیتی دخیل نیست.

روش کار طوفان ذهنی

وقتی هر میز 50 تا ۸۰ ایده را در پاسخ به یک سؤال خاص ارائه کرد، تمرین را متوقف کرده و تنفس اعلام کنید. بعد از  استراحت، از نگارنده هر میز بخواهید که ایده ها را به رهبر میز بعد ی بدهد. سپس آن رهبر و گروهش به بحث و ارزیابی کیفیت ایده های میز قبلی می پردازند. در این حالت، هیچ فردیتی دخیل نیست، زیرا هیچ یک از اعضای میز هیچ کدام از ایده های مورد بحث را مطرح نکرده است. در انتهای جلسه، بهترین ایده ها از نظر جمع را به همه  اعضای گروه ارائه می کنید.

فواید طوفان ذهنی

فواید طوفان ذهنی فراوان هستند. طوفان ذهنی مشارکت، تعهد، وفاداری، عزت نفس و اشتیاق ایجاد می کند. شرکت در جلسات طوفان ذهنی استعدادهای خلاق افراد را بر انگیخته و آزاد می کند. مهم ترین بازده این است که تعداد زیادی ایده های خوب دریافت می کنید که گاهی مسیر کسب و کار را تغییر می دهند و منجر به مجموعه ای از ایده های درجه یک برای افزایش فروش و سودآوری سازمان می شود.

مدیران با برگزاری جلسات منظم طوفان ذهنی از قدرت بکرِ ارزشمندترین منابع شرکت می توانند استفاده کنند.

اگر جلسات طوفان ذهنی به طور منظم مثلاً یک بار در هفته برگزار می کنید، از تعداد ایده های خوب افراد متوسط برای کمک به انجام کار و مدیریت بهتر شرکت شگفت زده می شوید.

دیدگاهتان را بنویسید