جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

توقف تماس تلفنی؛ شروع تماس هوشمندانه

توقف تماس تلفنی؛ شروع تماس هوشمندانه

حذف ترس، شکست و عدم پذیرش از تماس تلفنی

تماس هوشمندانه

این روش قوی برای جلب علاقه و توجه خریدار از سوالات هوشمندانه استفاده میکند.

تماس هوشمندانه سه مرحله دارد:

  1. قبل از تماس با فرد تصمیم گیرنده ، اطلاعات لازم درباره شرکت خریدار را گردآوری کنید.
  2. ساده و محاوره ای صحبت کنید تا هر دو راحت باشید.
  3. او را به خرید تشویق کنید

اجزای تماس هوشمندانه

ارائه ارزش : این مورد ترکیب عبارات و واژگانی است که برای جلب توجه افراد پشت خط استفاده می کنید.

جمع آوری اطلاعات : تمامی اطلاعات مربوط به محصول خود را جمع آوری کنید

مهندسی اجتماعی : با افرادی غیر از خریدار احتمالی صحبت کنید تا اطلاعاتی برای فروش بیشتر به دست آورید.

تعیین اهداف تماس هوشمندانه : نتایج نهایی را مطرح کنید تا خریدار را به اقدام مثبت تشویق کند.

اشاره نکردن به محصول : هرگز نگویید «متشکرم که به تماس من پاسخ دادید»، زیرا محتاج به نظر می آیید.

استفاده از سوالات هوشمندانه : اجازه دهید فرد مقابل بیشتر صحبت کند. سوالاتی بپرسید که به شناخت بیشتر «نیازها، مشکلات، دردها و خواسته های احتمالی خریدار» کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید