جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

با افسانه های مانع از واگذاری مؤثر مبارزه کنید

با افسانه های مانع از واگذاری مؤثر مبارزه کنید

هرگاه شما مدیر ضعیفی می بینید که مؤثر نیست احتمالا از افسانه های بسیاری که در مدیریت وجود دارد و مانع از پیشرفت است در کارش وجود دارد.

افسانه۱ : زمان کافی برای واگذاری وجود ندارد

گاهی افراد چون می خواهند کار را به سریعترین شکل ممکن انجام دهند فکر می کنند اگر کار را به شخص دیگری واگذار کنند زمان کافی برای هدایت و تشریح کار به او را ندارند. در صورتی که اگر زمانی را برای واگذاری مؤثر کار اختصاص دهند نتایج بهتری کسب می کنند.

افسانه ۲ : کارمند به اندازه کافی شایسته نیست

مدیران اغلب توانایی افرادشان را دست کم می گیرند. اگر شما به عنوان مدیر می خواهید در حیطه شغلی خود موفق باشید کارها آن طور که انتظار دارید پیش برود و کارمندانتان رضایت بیشتری از کارشان داشته باشند باید کارهای بیشتری به آنها واگذار کنید و آزادی عمل در اشتباهات و درس گرفتن از اشتباهات به آن ها بدهید. در این صورت بهترین بهره برداری از توانایی هایشان را کرده اید.

افسانه۳ :  اگر می خواهید درست انجام شود، باید شخصاً انجامش دهیم

اگر فکر می کنید باید وظیفه مدیریت کارها را باید کنار بگذارید و خود شخصاً همه کارها را به شکل قابل قبولی و با کیفیت انجام دهید، باید این را بدانید که این کار باعث شکست در مدیریت شما می شود.

افسانه ۴ : در صورت واگذاری، افراد گمان می کنند که در جریان کارها نیستند

اغلب مدیران خود محور برای اینکه به دیگران ثابت کنند که بر کارها و همه امور مسلط هستند از واگذاری کارها اجتناب می کنند.  در صورتی که می توانید افرادی بیابید که می توانند به سرعت شما را در جریان امور قرار دهند.

افسانه ۵ : وقتی درکای ماهر هستید، باید شخصاً انجامش دهید

بسیاری از افراد در کاری که مهارت دارند زمان زیادی را صرف می کنند تا در آن مهارت ارتقا یابند و پیشرفت کنند .

قانون این کار این است که این کار را به دیگران واگذار کنید و به سراغ کاری بروید که به هوش و توانایی بیشتری احتیاج دارید.

قانون «۷۰ درصد» را بکار ببرید. اگر شخصی کاری را که شما انجام می دهید می تواند این کار را تا ۷۰ درصد به خوبی شما انجام دهد، کار را به او واگذار کنید و سراغ کارهایی بروید که فقط از عهده ی شما بر می آید .

دیدگاهتان را بنویسید