جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مهارت برقراری ارتباط در محل کار

مهارت برقراری ارتباط در محل کار

قدرت ترغیب

اگر در تعامل با دیگران در حوزه کاری خودتان قوی باشید و بتوانید پیامتان را به دیگران انتقال دهید و مردم را مجاب به عمل کردن به گفته ها و توصیه هایتان بکنید می توانید به درآمد رویایی برسید و آینده درخشانی خواهید داشت.

برای تبدیل شدن به مذاکره کننده ای قدرتمند باید دو افسانه بزرگ در ارتباطتان را کنار بگذاریم.

افسانه هایی درباره ارتباطات

اولین افسانه در میان عموم مردم این است اگر بتوانید حرف بزنید یا اگر بلندتر و تندتر صحبت کنید می توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید.

گفت وگو به معنی ارسال و دریافت پیام است در صورتی که ارتباط اثر گذاشتن بر تفکرات، احساسات و کارهای دیگران است.

گفت و گو مهارتی ذاتی نیست

دومین افسانه درباره گفت و گو این است که این مهارت ذاتی است ولی این موضوع حقیقت ندارد برقراری ارتباط درست قابل یادگیری است مانند: تایپ کردن یا دوچرخه سواری. این کار به وقت و تمرین کافی نیاز دارد.

فرآیند برقراری ارتباط

ایجاد ارتباط فرآیندی است که به فرستنده و گیرنده نیاز دارد. این ارتباط می تواند بین دو یا بین سخنران و  شنوندگان باشد.

برقراری ارتباط پیچیده است

۹۵ درصد مشکلات انسان ها و سازمان ها نتیجه ارتباطات ضعیف است؛ یعنی یا فرستنده منظورش را واضح و شفاف انتقال نمی دهد و یا گیرنده پیام را درست متوجه نمی شود.

هر ارتباط مستقیم و رو در رو سه بخش دارد: کلمات که ۷۰ درصد، لحن صداو زبان که ۳۸ درصد و زبان ۵۵ درصد پیام را انتقال می دهد.

پیام کلی

هر چه بتوانید سه بخش ارتباطی را هماهنگ تر کنید، تأثیر پیامتان و امکان درک و عکس العمل مناسب شخص مقابل، بیشتر می شود. بخش برقراری ارتباط یعنی زبان بدن بسیار اهمیت دارد. طرز نشستن، ایستادن، متمایل کردن سر یا حرکات چشم شما نسبت به طرف مقابل، تأثیر زیادی برپیام دریافتی دارد.

یکی ازآسان ترین راه ها برای توقف ارتباط، عدم توجه دیداری به شخص مقابل هنگام صحبت های او و خیره شدن به دور دست است.

شنونده خوبی باشید

بهترین مذاکره کنندگان، شنوندگان عالی هستند. بدترین گفت و گو کنندگان حین مکالمه بدون توقف و مکث حرف می زنند. مهم ترین بخش پیامتان، با مکث هایی منتقل می شود که میان تفکرات و نظرات ایجاد می کنید. همه گفتگو کننده های حرفه ای آموخته اند که به موقع سکوت کنند.

آمادگی قبلی باعث درک بهتر می شود

برای هر گفت و گو آمادگی قبلی داشتن ضرورت  دارد، به خصوص اگر پیام مهم باشد. آمادگی قبلی داشتن نشانه حرفه ای بودن است. اگر می خواهید در هر گفت و گویی بیشترین تأثیر را بگذارید باید قبل از صحبت تان آمادگی قبلی داشته باشید.

انگیزه های او کدامند؟

هر چه موضوع صحبت چه در کار چه در  زندگی شخصی مهم تر باشد، آمادگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هنگام آماده شدن به خاطر داشته باشید که مردم براساس دلایل خودشان عمل می کنند نه دلایل شما. درباره سابقه فرد مقابل فکر کنید. دیدگاهش چیست؟ چه نگرانی ها و مشکلاتی دارد؟ برای به دست آوردن چه چیزی تلاش می کند؟ اطلاعات او درباره موضوع چقدر است؟

طرح پرسش برای موفقیت

کسانی که در پرسیدن بهتر از صحبت کردن هستن تأثیرگذارترین انسان ها هستند. آن ها سؤال می پرسند تا بحث باز کنند و درکشان را نسبت به دیدگاه طرف مقابل افزایش دهند.

برای اینکه پیامتان درک شود باید خودتان را فراموش کنید و تمام توجه خود را به طرف مقابلتان متمرکز کنید. اگرهنگام ارسال یا درخواست چیزی، به دیگران علاقه خالصانه داشته باشید در واقع مهارت گفت و گو را آموخته اید.

دیدگاهتان را بنویسید